Werkwijze

W E R K W I J Z E 

MomC begeleidt en adviseert  musici en componisten met hun muziekprojecten en heeft hiervoor een opzet projectplan ontwikkeld bestaande uit 15 onderdelen, van project(werk)titel tot en met begroting en dekkingsplan. Vanuit deze opzet wordt een definitief projectplan gecomponeerd, dat basis en uitgangspunt is voor fonds- en sponsorwerving en het werven van partners.

De essentie van de aanpak is nauwe samenwerking en bestaat uit zes fasen:
a)     Oriëntatie op projectonderwerp en indien nodig vooronderzoek doen.
b)     Toesturen opzet projectplan en begrotingsconcept.
c)     Beoordeling ontvangen teksten opzet projectplan en becijfering grotingsconcept.
d)     Componeren van definitieve projectplan en begroting.
e)     Selecteren van fondsen, subsidiënten en sponsors passend bij beoogd project.
f)      Contacteren en aanvragen doen bij geselecteerde fondsen, subsidiënten en sponsors.

<>     Let wel! MomC is geen aanvrager!     <>

Fasen a, b & c:    
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Fasen d, e & f:     
In een overeenkomst wordt beknopt de inhoud van het muziekproject, de samenwerkingvorm, de tijdsfasen van werk en taken & de hoogte en wijze van honorering beschreven. MomC vraagt een voorschotbedrag voor componeren van definitieve projectplan en begroting & begeleidt en adviseert projectfondswerving op basis van no-cure-no-pay.