Oprichter

O P R I C H T E R

musicoloog & meer

Anton Molenaar (drs) studeerde musicologie – niet-westerse en westerse muziek – aan de Universiteit van Amsterdam. Specialisatie: Joodse muziek en geschiedenis. Afstudeerproject: ‘The Music of the Amsterdam Sephardim’ (publicatie in ‘Shofar’, Purdue University / University of Nebraska Press, USA). Anton deed onderzoek en publiceerde artikelen over Joodse muziek.

Post-universitaire opleidingen: Projectadvisering, management, organisatie, fondsenwerving en resultaatgericht netwerken.

Ervaring: Begeleiden en adviseren van musici en componisten met hun muziekprojecten.

Voor meer. Zie LinkedIn:

official_logo_linkedin