Disclaimer

 
D I S C L A I M E R
geen aansprakelijkheid & cookies
Op de MomC site staat wat stichting MomC doet, kan en waarvoor zij staat. De inhoud kan van tijd tot tijd veranderen en/of vernieuwen, naar gelang de ontwikkeling van de activiteiten, of veranderingen in de organisatie. De informatie is met zorg op- en samengesteld met de bedoeling juist en van betekenis te zijn. Aan de teksten of de informatie kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend of verplichtingen voortvloeien, niet voor het geheel en niet voor een onderdeel van de MomC site.
MomC maakt geen gebruik van cookies.