Werkwijze

W E R K W I J Z E

Aanpak Muziekprojecten

Een professionele en gedegen projectbeschrijving vergroot de kans en mogelijkheid van realisatie en succesvolle uitvoering van een muziekproject.

MomC begeleidt en adviseert muziekprojecten van musici, culturele en cultuureducatieve organisaties en heeft hiervoor een Opzet Projectplan ontwikkeld. Vanuit deze opzet wordt een definitief projectplan gecomponeerd, dat basis en uitgangspunt is voor fondswerving en het werven van partners.

De aanpak van een project bestaat uit drie fasen:
a)     Oriëntatie op het projectonderwerp en indien nodig vooronderzoek.
b)     Invulling van de onderdelen van de projectopzet en het maken van een begroting.
c)     Selecteren van de juiste fondsen inclusief andere financieringmogelijkheden en fondswerving.

In een overeenkomst wordt beknopt de inhoud van het muziekproject, de samenwerkingvorm, de tijdsfasen van werk en taken en de hoogte en wijze van honorering/betaling beschreven.

Klankbord voor Musici

MomC is graag klankbord voor musici met hun zoektocht en streven om zich beter te profileren en te presenteren en hoe mogelijkheden te onderzoeken en te creëeren voor een betere positie in hun muziek- / cultuurveld en daardoor meer optredens te krijgen.

In samenspraak met MomC zal een musicus beter inzicht verkrijgen wat hem/haar te doen staat om te bereiken wat hij/zij wil.

In een overeenkomst wordt beknopt de wijze van aanpak, de periode van begeleiding en advies en de hoogte en wijze van honorering/betaling beschreven.

  • Er zijn geen kosten verbonden aan oriënterende gesprekken.