Werkwijze

W E R K W I J Z E

aanpak muziekprojecten

Een professionele en gedegen projectbeschrijving vergroot de kans en mogelijkheid van realisatie en succesvolle uitvoering van een muziekproject.

MomC begeleidt en adviseert muziekprojecten van musici, culturele en cultuureducatieve organisaties en heeft hiervoor een Opzet Projectplan ontwikkeld. Vanuit deze opzet wordt een definitief projectplan gecomponeerd, dat basis en uitgangspunt is voor fonds- en sponsorwerving en het werven van partners.

De essentie van de aanpak is nauwe samenwerking en bestaat uit vijf fasen:
a)     Oriëntatie op projectonderwerp en indien nodig vooronderzoek doen.
b)     Invullen onderdelen van de Opzet Projectplan en maken van begrotingsconcept.
c)     Componeren van definitieve projectplan en begroting.
d)     Selecteren van fondsen, subsidiënten en sponsors passend bij beoogd project.
e)     Contacteren en aanvragen doen bij geselecteerde fondsen, subsidiënten en sponsors.

Fasen a & b:
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Fasen c, d & e:
In een overeenkomst wordt beknopt de inhoud van het muziekproject, de samenwerkingvorm, de tijdsfasen van werk en taken, en de hoogte en wijze van honorering beschreven.

klankbord voor musici

MomC is graag klankbord voor musici met hun zoektocht en streven om zich beter te profileren en te presenteren en hoe mogelijkheden te onderzoeken en te creëeren voor een betere positie in hun muziek- / cultuurveld en daardoor meer optredens te krijgen. In samenspraak met MomC zal de musicus hier meer en beter inzicht in verkrijgen en inzien welke acties ondernomen kunnen worden.

Er zijn geen kosten verbonden aan oriënterende gesprekken.
In een overeenkomst wordt beknopt de wijze van aanpak, de periode van begeleiding en advies en de hoogte en wijze van betaling beschreven.