Oprichter

O P R I C H T E R
musicoloog & meer

Anton Molenaar (drs) heeft musicologie en etnomusicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn afstudeerproject: ‘The Music of the Amsterdam Sephardim’ (publicatie in ‘Shofar’, Purdue University / University of Nebraska Press, USA). Anton heeft onderzoek gedaan, artikelen gepubliceerd.

Post-universitaire cursussen: Projectadvisering, -organisatie, -management, fondswerving en resultaatgericht netwerken.

Ervaring: Opzetten, ontwikkelen en realiseren van muziek- en muziekeducatieve projecten. Begeleiding en advies muziekprojecten van musici, componisten en culturele organisaties.

Voor meer, zie LinkedIn:

official_logo_linkedin