Doel

D O E L

beoefening, uitvoering & beleving

MomC | Music of many Cultures is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de bevordering van beoefening, uitvoering en beleving van niet-westerse muziek als wezenlijk onderdeel van de Nederlandse en Europese muziekcultuur.

MomC wil dit verwezenlijken door begeleiding en advisering van initiatieven en activiteiten van musici, zowel uitvoerend en educatief, en van muziek- en muziekeducatieve projecten in dit cultuurveld.