Doel

D O E L
Uitvoering & Beleving

MomC | Music of many Cultures is een non-profit stichting.

Doel is de bevordering van uitvoering en beleving van niet-westerse muziek als wezenlijk onderdeel van de Nederlandse en Europese muziekcultuur.

MomC beoogt dit te verwezenlijken door initiatieven en activiteiten van musici, zowel uitvoerend als educatief, en van muziek- en muziekeducatieve projecten in dit cultuurveld te bevorderen.