CONTACT

BEGELEIDING  – ADVIES  –  FONDSWERVING

Stichting MomC | Music of many Cultures is er voor musici en muziekprojecten.

M u s i c i
Persoonlijke begeleiding en advies van musici met aandacht voor praktische aanpak, focussing, profilering, positionering en presentatie.

M u z i e k p r o j e c t e n
Begeleiding en advies met het opstellen, componeren, schrijven, planning en fondswerving van muziek en muziekeducatieve projecten.

MomC’s activiteitenveld is dat van niet-westerse musici en hun muziekculturen. En musici met een niet-westers repertoire.

C O N T A C T

Stichting
MomC | Music of many Cultures
Amsterdam, Nederland
KvK 68490461

eml: mail@MomC.nl
mob: +31 (0)6 166 463 75
official_logo_linkedin