HOME

V O O R   M U S I C I   &   M U Z I E K P R O J E C T E N

begeleiding – advies – fondswerving

M u s i c i
Persoonlijke begeleiding en advies van musici met aandacht voor praktische aanpak, focussing, profilering, positionering en presentatie.

M u z i e k p r o j e c t e n
Begeleiding en advies met het opstellen, componeren, schrijven, planning en fondswerving van muziek- en muziekeducatieve projecten.

MomC’s activiteitenveld is dat van niet-westerse musici en hun muziekculturen. En musici met een niet-westers repertoire.

Update December 2018