HOME

Begeleiding & Advies

Stichting MomC | Music of many Cultures is er voor musici en muziekprojecten. 

M u s i c i
Persoonlijke begeleiding en advies van musici met aandacht voor praktische aanpak, focussing, profilering, positionering en presentatie.

M u z i e k p r o j e c t e n
Begeleiding en advies met het opstellen, componeren, schrijven, planning en fondswerving van muziek en muziekeducatieve projecten.

MomC’s activiteitenveld is dat van de niet-westerse muziek en musici met een niet-westers repertoire.