HOME

B E G E L E I D I N G  –  A D V I E S  –  F O N D S W E R V I N G

Stichting MomC | Music of many Cultures is er voor musici en muziekprojecten.

M u s i c i
Persoonlijke begeleiding en advies van musici met aandacht voor praktische aanpak, focussing, profilering, positionering en presentatie.

M u z i e k p r o j e c t e n
Begeleiding en advies met het opstellen, componeren, schrijven, planning en fondswerving van muziek en muziekeducatieve projecten.

MomC’s activiteitenveld is dat van niet-westerse musici en hun muziekculturen. En musici met een niet-westers repertoire.